Yaratıcılık ve Yenilikçilik Çalışmaları

İÇERİDEN DIŞARIYA 3Y: YENİLİKÇİLİK, YARATICILIK, YÜREKLENDİRME

İş hayatının yoğun temposu içinde, kişiler onları hem bireysel hem kurumsal hedeflerine daha kolay ve etkin ulaştıracak yolları fark etmeyebilir.
İç kaynaklarını zamanla unutur ve yaratıcı olmadıkları fikrine inanırlar.

Oysaki işlerini sürekli değişen iş ortamının ihtiyaç duyduğu şekilde farklı ve fark katacak biçimde yapmalarında en önemli destek kendi yaratıcı kaynaklarıdır. Onlarla temas kurup, daha da geliştirerek günlük hayatta yaratıcılığı sürekli hale getirmek mümkün. Yenilikçiliğe farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak yaratıcı potansiyel ortaya çıkartırken hem iş hem de özel hayata anlam ve değer katmaya destek olur.

Bu eğitimle:

 • Kalıplarınızı tanıyın, hangilerinin yaratıcı bir yeniliğe ihtiyaç duyduğunu keşfedin.
 • Kendi kaynaklarınızın farkına vararak sınırlarınızın ötesine geçin,
 • Yaratıcılığınızı neyin kısıtladığını ve nasıl serbest bırakabileceğinizi keşfedin,
 • Yenilikçilik konusunda yaratıcı gücünüzle tanışın ve etkisini genişletin,
 • Kendinizin, müşterilerinizin ve çalışma arkadaşlarınızın ihtiyacını anlayarak şirkete uygun özgün çözümler yaratın.

DEĞİŞİM YOLCULUĞU: ADAPTASYON, İÇSELLEŞTİRME, YENİLENME

Günümüzde lider de, ekibi de “denge” ve “yenilenme” kavramları ile sürekli karşı karşıya kalarak önemli bir paradoksu yaşamaktalar.
Bireyin kendi kaynak ve dirençleriyle temasa geçmesi, en yüksek hayallerini gerçekleştirmek için onu değişime yöneltir. Bu sayede bireyler
içinde bulundukları kurumlara üst düzey katkı yapabilmekteler.

Bu iki günlük atölye çalışması, bilgiye dayalı ve yaratıcı metodlarla birlikte, değişimi desteklemek adına oyuncu bir yaklaşım önermektedir.

Bu eğitimle:

 • Yeni verilerle ihtiyacı anlayıp paylaşarak, değişimi etkili çözüm önerileri ve süreçlerle karşılayın,
 • Değişim sonrası yeni durumdaki ortak duruşu oluşturun ve kendinizi yeniden programlayın,
 • Değişim sürecinde size destek olacak kaynaklarınızı fark edin, potansiyelinizi ortaya çıkarın,
 • Değişim karşısındaki engellerinizle tanışın ve onları fırsata dönüştürün,
 • Değişim sürecine yaratıcılığınızın nasıl destek olacağını deneyimleyerek öğrenin,
 • Yaratıcı adaptasyon sürecinin hem iş hem de özel hayatınız için değerini keşfedin.

Liderlik ve Strateji Çalışmaları

"Liderlik" kavramının derinliği ve belirsizliği nedeniyle kişilerde yarattığı direnç göz önüne alınarak hazırlanan bu eğitim son dönemde hayatlarımıza dahil olan "presence" (duruş) yaklaşımını da ön plana çıkarıyor.

Eğitimin içerisindeki deneyimsel çalışmalar liderlere kendi kalıplarıyla ilgili farkındalık yaşatarak, ona hizmet eden/etmeyen alışkanlıklarını gözden geçirmesini sağlıyor. Diğer yandan ise kendisine destek olacak süreçleri içselleştirmesini sağlayarak lideri kendisi, ekibi ve çevresi için olumlu etki yaratabileceği bir noktaya taşımayı hedefliyor.

Bu eğitim sürecinde/sonrasında hedefe etkin şekilde ulaşılması adına katılımcılarla birebir veya küçük gruplarda koçluk seansı gerçekleştirilmektedir.

Bu eğitimle:

 • Görevinizin bilincinde olarak nasıl bir duruş sergilemeye ihtiyacınız olduğunu keşfedin,
 • İçinde bulunduğunuz anda duruşunuzun etkisini deneyimleyerek fark edin,
 • Kalıplaşmış davranışlarınızın kişisel hedeflerinize etkilerini ölçün,
 • Potansiyel kaynaklarınızı harekete geçirmede yeni stratejiler edinin,
 • Ne/Nasıl/Kim sorularına odaklanarak sektörel değişimin gerektirdiği şekilde yenilikçi, proaktif ve metodik çözümler üretin,
 • Değişime ihtiyaç duyacağınız alanlarda sizi destekleyecek farkındalıkları kazanın,
 • Sistemin görünür ve görünmez parçalarını ve sistemde yarattığı etkileri deneyimleyin,
 • Geleceğin belirsizlikleriyle başa çıkmanıza destek olacak bir vizyon ile ekibinizdeki heyecanı sürekli kılın,
 • Farklılıkları keşfederek, iletişimde 4 temel tuzağına düşmeden ilişki üstatlığına geçin,
 • Risk alabilme ve anlık karar verebilme yeteneklerinizi geliştirin,
 • Liderliğiniz ile kalıcı etki ve fark yaratın.

GİRİŞİMCİ LİDERLİK ATÖLYESİ

Bu eğitim, katılımcıların bir fikir yaratma noktasından başlayarak girişimcilik enerjilerini sürekli kılarak kendileri, ekipleri ve şirketleri için etki ve sonuç yaratmalarına destek olmayı hedeflemektedir.

Girişimciliğe bireysel kaynaklar ve enerji açısından yaklaşarak, sektöre, şirkete ve birimlerine yönelik ihtiyacı keşfeden katılımcılar yaratıcı potansiyellerini kullanmayı öğrenirken farklı açıdan bakarak iş hayatlarına anlam ve değer katarlar.

Bu eğitimle:

 • Bireysel/organizasyonel engel ve kalıplarınızı keşfedin,
 • Kaynaklarınızı ve yaratıcılığınızı etkin kullanarak sınırların ötesine geçin,
 • İhtiyacı belirlemeyi ve onu karşılayacak fikirden etki yaratmayı öğrenin,
 • Girişimcilik potansiyelinizi ve etkisini genişletin,
 • İş ortamınıda enerjinizi yükseltecek ve sürekli kılacak stratejilerle tanışın,
 • Çatışma/Kaos vb. zorlu anlarla başa çıkmayı ve merkezde kalmayı başarın,
 • Kendinizin, müşterilerinizin ve çalışma arkadaşlarınızın ihtiyacını anlayarak şirkete uygun özgün çözümler yaratın.

WING CHUN İLE STRATEJİYİ VE İÇİNİZDEKİ LİDERİ KEŞFETME

Uzak Doğu'nun geliştirdiği en stratejik savunma sporu olan Wing Chun, görsellik kaygısından uzak, en kısa yolu takip ederek sonuca ulaşmayı temel alan bir sistemler bütünüdür. Öğreti “refleks” programıyla başlar. Bireyin olumlu/olumsuz bir duruma verdiği ilk tepki, yani refleks, sanılanın aksine bilinçsizce değil, o zamana kadar çoğunlukla bilinç dışında oluşmuş kalıpların sorgulanmadan, bedensel olarak dışa yansımasıdır.

Çin'de, bir kadın tarafından 500 yıl önce geliştirilen bu spor, savunma ve saldırıyı aynı anda gerçekleştirirken, ilişkilerde etki yaratma, devamlılık, eylemsizlikle eylem (Wu Wei), güçsüzlükle güçlü olma, değişim/çatışma içindeyken merkezde kalma gibi temel strateji ve liderlik konularını ele almamıza destek oluyor. Kişisel kaynak ve gelişim alanları hakkında farkındalık yaratırken bir yandan da sistem düzeyinde sağlıklı etkiler açığa çıkarıyor.

Bu program bir eğitim programı olarak sunulduğu gibi uzun dönemli bir grup çalışması olarak da önerilmektedir.

Bu eğitimle:

 • Doğal tepkilerinizi ve bunların kişisel hedeflerinize ne kadar hizmet ettiğini/etmediğini keşfedin,
 • Seçeneksiz olduğunuzu hissettiğiniz “zor” anlarınızda merkezinizde kalmayı, potansiyeliniz ve kaynaklarınızla temas ederek seçenek yaratmayı başarın,.
 • Durumu ve çevrenizdekilerin ihtiyacını keşfederken, hem kendi ihtiyacınıza hem de diğerinin/ekibin ihtiyacına cevap veren stratejiler edinin,
 • Devamlılık, eylemsizlikle eylem (Wu Wei), güçsüzlükle güçlü olma ve sakin kalma gibi temel liderlik yaklaşımlarını deneyimleyerek başarı ve mutluluk ekseninde stratejik seçenekler geliştirin,
 • Öğrenmeye dair yaklaşımınız ve süreçlerinizle tanışın,
 • Bireysel vizyonunuzu yeniden ele alarak sizin organizasyona katkınızı ve organizasyonun sizin vizyonunuza getirdiklerini netleştirin.

STRATEJİK DÜŞÜNME VE STRATEJİ GELİŞTİRME ATÖLYESİ

Bu eğitim iş ortamının değişen ortam ve koşullarına paralel, yeni yaklaşımları kullanarak hem birey ve ekip hem de kurum düzeyinde yüksek bir strateji farkındalığı yaratmak üzere tasarlandı.

Süreçte kullanılan deneyimsel egzersizler ve vaka çalışmaları katılımcıların stratejik düşünme potansiyellerini yaratıcı seçenekler oluşturarak heyecanla uygulamaya dönüştürmelerine izin vermekte. Hem eğitim hem de strateji geliştirme atölyesi olarak tasarladığımız bu çalışma bilgiyi içselleştirilebilecek seviyede kullanıp, hızla hayata geçirilmesine yönelik çalışıyor.

Bu eğitimle:

 • Stratejiyi yeniden tanımlayarak döngüsünü ve işlevlerini keşfedin,
 • Strateji oluşturmak üzere büyük resmi takip etme alışkanlığını edinirken, yeni verilere ulaştıracak kaynaklarınızla tanışın,
 • Stratejik bakış ve karar alma yetinizi geliştirin,
 • Durumu ve ihtiyaçları daha net ve etkin şekilde görerek sizi, kişisel ve kurumsal hedeflerinize ulaştıracak yeni stratejiler geliştirin,
 • İletişime destek olacak şekilde, ilişki ve ekip kurgusunu güçlendirecek stratejiler üretin,
 • Yeni strateji ile gelen değişimi sürekli kılacak davranışlar edinin,
 • Değişime karşı oluşabilecek dirençleri fark edin, dönüştürün.

STRATEJİK BİR BAKIŞ AÇISI OLARAK POLARİTE YÖNETİMİ

Pek çok insanın “problem” olarak nitelendirdiği konular aslında hayata dair bazı polariteleri içermektedir. Farklılıkları ve uyuşmazlıkları bu şekilde tanımlıyor olmak çözüme ya da çözümsüzlüğe doğru adım atarız. Bu düşünce biçimi de bir takım tıkanıklık ve enerji kayıplarını beraberinde getirir.

Bu program, bazı uç deneyimlerin gözden geçirilmesi ile hayata karşı duruşun yeniden tanımlanmasına destek olmaktadır. Böylece krizler ve tıkanıklıklar karşısındaki “baş etme” mekanizmasını genişleterek etki yaratan sonuçlar yaratmayı da mümkün kılar.


İletişim ve Ekip Çalışmaları

İletişim, özel hayatta olduğu kadar, iş ortamında da etkinliği en çok etkileyen unsurlardan biri. Karşılaşılan pek çok zorluğun temelinde çoğu kez sadece iletişim hataları veya eksikliği yatmaktadır.

İletişim ve ilişkide farklı bir yaklaşım, yapıcı ve daha geniş bir bakış açısı, hayatımızın keyifli ve verimli hale gelmesini sağlar. İleriBildirim de bu amaca yönelik, etki yaratan ve karşımızdakini daha ileri taşıyan önemli alt sistemlerden biridir.

Örneğin, dolaylı mesaj vermek yerine direkt ve ihtiyaca yönelik iletişim kurmak daha etkin ve verimli sonuçlar yaratır. İleriBildirimi sağlıklı şekilde ifade etmek kadar, olumlu/olumsuz bildirimleri alarak otomatik tepkilerin tuzağına düşmeden onları birer fırsat olarak değerlendirebilmek de önemli.

Eğitimde katılımcıların kriz/kaos olarak değerlendirilebilecek anlarda ileribildirim verme stratejilerini ve duruşlarını geliştirme amacı ile vaka çalışmalarına da yer verilmektedir.

Bu eğitimle:

 • Etkin iletişim becerilerinizi geliştirin ve bunu şirketin bütününde "içeriden-dışarıya" modelleyin,
 • Daha güçlü bağlar geliştirme ve etki yaratma adına kendinizi ifade edin ve duyurun,
 • Duyma – duyulma ve eyleme geçme adına ileribildirim anındaki doğal reaksiyonu keşfederek etkiyi artırın,
 • Derin, ihtiyacı anlamaya yönelik etkin dinleme becerilerinizi geliştirin,
 • Olumsuzlukları yapıcı şekilde ifade ve talep etmenin üç kuralını keşfedin,
 • İletişimin 4 tuzağı ve varsayımdan uzak kalarak, veri-temelli iletişim becerinizi geliştirin,
 • İleriBildirim alırken de verirken de merkezinizde kalın, tehdit altında stratejik duruşunuzu geliştirin,
 • İleriBildirim alma ve vermeyi öğrenerek daha sağlıklı bir iş ortamı oluşturun.

YÜKSEK PERFORMANSLI EKİPLERE DOĞRU

Yüksek performanslı ekiplerin beş temel özelliği güven, çatışmayla temas, sorumluluk ve bağlılık, hesap verebilirlik/hesap sorma ve sonuçlara özen göstermedir. Ekibin bir üyesindeki güvensizlik veya güveni ifade edememe, çatışma anında olumsuz reaksiyon ya da aidiyet eksikliği gibi tutumlar tüm ekibin verimini etkileyebilir.

Oysa ki kişiler özgünlüklerini ve kaynaklarını kullanarak çeşitliliğe yeni bir bakış açısı ile yaklaşıp, onu bütüne hizmet edecek şekilde yönetmeyi de başarabilir. Bu eğitimle amaç, katılımcılara ekiplerinde güven, tutku, inanç ve netlik yaratmalarına destek olacak farkındalıklar yaşatmaktır.

Eğitim içeriğindeki deneyimsel çalışmalar, katılımcıların ekiplerini farklı bir perspektifle yeniden keşfetmelerine ve hayata geçirilecek yeni hedefler oluşturmalarına destek olur.

Bu eğitimle:

 • Ekibinizdeki bireysel farklılıkları ve benzerlikleri ayrıştırarak bunları ekip için pozitif yeni kaynaklara dönüştürün,
 • Ekip süreçlerinin farkındalığında olarak ekibinizin ileri doğru hareket etmesine hizmet edecek bir bakış açısı oluşturun,
 • Güven konusunun ekiplerin günlük konuşmalarının içerisinde, samimiyetle yer almasını sağlayacak bir perspektif yaratın,
 • Ortak amaçlar doğrultusunda aksiyona geçmeleri için ekibinizin kaynak ve ihtiyaçlarını keşfedin,
 • Çatışma anlarından daha kolay ve etkin sonuçlarla çıkmayı sağlayacak yeni stratejiler edinin,
 • Hem kendinizin hem de ekip üyelerinizin iletişim ve etkileşim stillerine netlik kazandırın.

İŞ ORTAMINDA STRESİ ANLAMAK ve DUYGULARLA ETKİ YARATMAK

İş ortamında bazen zorlandığımız, stres yaratan durumlarla karşı karşıya kalırız. Bu anlarda verilen tepkiler çoğunlukla duygulara dayalıdır ve genellikle de amaca hizmet etmezler.

Duygusal reaksiyonları sebeplerini öğrenerek, zorluklar karşısında stresle yeni baş etme yöntemleri geliştirmek mümkün. Destek mekanizmalarını güçlendirmek istenen sonuçları yaratma da önemli bir yol.


Bu eğitimle:

 • Stres ve doğal reaksiyonlarınızın bireysel bedellerini fark edin,
 • Hem kendi ihtiyacınıza ve hem de ilişki ihtiyaçlarına hizmet eden yaklaşımlar kazanın,
 • İş ortamında duyguları fark yaratacak şekilde kullanarak duruşunuzu güçlendirin,
 • Öfke gibi olumsuz nitelendirilen duyguların bilgeliğinden faydalanmayı deneyimleyin,
 • Çatışma ve krizleri kendiniz için fırsata dönüştürme becerinizi artırın,
 • Kendi bireysel koçunuzu harekete geçirin.