TAKIM KOÇLUĞU

Günümüzün değişen iş şartlarında hızlı tempoda yol alan yöneticiler, daha etkili sonuçlar için takımlarıyla birlikte gelişerek etkin bir iletişim, güven, uyum ve takım ruhu oluşturmak durumunda.

Stratejik bir bakış açısı, giderek zorlaşan rekabet ortamında ekiplerin hedeflerin yanı sıra sürece yönelik bir altyapıyı kurgulamalarını gerektiriyor. Ekip olarak yapılan toplu çalışmalar, bireylerin birbirleriyle daha sağlam ve kuvvetli ilişkiler kurmalarına aracı olmaktadır. Takım koçluğu ekip üyelerinin  fark yaratmalarına,  daha verimli sonuçlar elde etmelerine ve böylece kurum hedefleri doğrultusunda daha güvenle yol almalarına imkan tanır.

Diğer taraftan bireylerin içinde bulundukları ekipteki farklı yaklaşımlar ve kaynaklarla temas etmesi bireysel öğrenimler de desteklemektedir. Bu yolla farklılıkların sağladığı zenginliği yakalarken aynı zamanda güçlenen bağlar ve ortak bir gelecek yaklaşımı ortaya çıkar.

Takım koçluğu en fazla 10 -12 kişilik guruplarla yürütülen bir çalışmadır. Bireysel koçluklara destek olacak şekilde ya da temalar çerçevesinde oluşturulacak çalışmalar eşliğinde gerçekleştirilmesi daha verimli sonuçları beraberinde getirmektedir.