YENİLİKÇİLİK KOÇLUĞU

Günümüzde şirketlerin yaratıcı-yenilikçi kaynaklarını desteklemesi ve açığa çıkarması kritik bir ihtiyaçtır. İlgili ekibin kültür ve süreçlerin yeniden şekillendirilmesi doğrultusunda yaratıcı ve vizyoner yaklaşımlar sunması önem kazanmaktadır. Bu perspektifle birey seviyesinde farkındalık ve sahiplenme yaratacak müdahale ve girişimleri destekleyecek bütüncül bir bakış açısı önerilmektedir.

Koçluk çalışması, ilgili ekibin hem şirkette duruşu ve etki alanını geliştirecek hem de şirket genelinde yenilikçi bir yaklaşımın benimsenmesini sağlayacak süreç ve mekanizmaların yaratılmasına destek olmayı amaçlamaktadır.


Bu koçluk sürecinde hedef,

  • Şirketin farklı birim ve seviyelerinde dahil ve ait olma isteği yaratarak var olan enerjiyi harekete geçiren farkındalık, süreç ve mekanizmalar yaratmak,
  • Var olan kültürün keşfedilmesi ve mevcut/olası yeni durumlar a yaratıcı adaptasyon için ihtiyaçların saptanması, dirençlerin dinlenip-duyulması ve tutarlı eylemlerin hayata geçirilmesi yönünde perspektif ve destek sağlamak,
  • İlgili ekibin, duruşunu güçlendirmesine destek olmak; her seviyede duyulmasını sağlayacak stratejiler geliştirmek; stratejik eylemler yaratmasına ve bunların takibine destek vermek,
  • Yenilikçilik koçluğu desteği ile  ekipte yaratıcılık, yenilikçilik ve değişimin gerektirdiği paradoksal (ciddiyet-oyunculuk, teknik-insan, yenilenme-yetinme gibi) durumlara hazırlık sağlamak, bu paradoksları yönetmeye destek olmak,
  • İhtiyaca bağlı olarak gruplarda fikir yaratma doğrultusunda fasilitasyon gerçekleştirmektir.