KURUMSAL KOÇLUK & YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Kurumun hedeflerine yönelik hizmet vermeyi hedefleyen Kurumsal Koçluk, şirketlerin sürdürebilir gelişimleri için değişime
ve yeni stratejilere adaptasyonuna destek verir.

Aynı amaçla bütünün içindeki bireysel parçaların da birbiri ile “yaratıcı” bir uyum, sağlıklı ve etkin bir iletişim sağlamalarının
yanı sıra bütünün performans ve başarısına doğrudan etki eder.

Üst düzey yöneticilier, bulundukları kurum içerisinde olduğu kadar dışında da farklı karmaşık yapılarla karşı karşıya kalırlar.
Koçluk hizmeti onlara, bütüncül bir perspektif ve profesyonel bir yaklaşım ile bakış açılarını yenileme fırsatı sunar.

Değişime ihtiyaç duyulan anlarda desteklemek, farkındalık sağlayarak  kullanılmayan içkaynaklarını harekete geçirmelerine
eşlik etmek ve katkıda bulunmak koçun sorumluluklarındandır.