AÇIK PROGRAM DUYURULARI

PARLAK BİR GELECEK İÇİN VİZYONUMUZU GÜÇLENDİRİYORUZ

Bu çalışma varolan vizyonun yeniden keşfedilerek kalıcı etki yaratacak bir şekilde dönüştürülmesini hedefliyor. Bu amaçla da şu üç önemli soruya altyapı oluşturuyor: Biz kimiz/neredeyiz? Nerede olmak istiyoruz? Ve istediğimiz yere nasıl gideriz?

Yaratılan yeni vizyonun benimsenmesi ve sorumluluk yaratacak bir enerji içermesini sağlamak üzere eğitimde zihinsel ve yaratıcı çalışmalar bir arada kullanılmakta.

Aynı zamanda oyuncu bir bakış açısıyla katılımcılar arasında güvenin artmasına da hizmet eden deneyimsel çalışmalarla iletişim ve paylaşım desteklenerek bireylerin kendi potansiyel ve kaynaklarını keşfedip açığa çıkarmalarına fırsat sunuyor.

ATILIM VE İNSAN ODAKLILIK İLE FARK YARATMAK

Bu çalışma “yakınlık” kavramı yeni bir boyuta taşırken, ekiplerin onu stratejik amaçlarına destek olacak şekilde kullanmaları ve yakınlık-strateji dengesini yakalamalarına destek oluyor.

Kurumun ihtiyaç duyduğu stratejik yol haritasını oluştururken bir diğer yanda da “güven”e hizmet eden yakınlık konusunu yaratıcı süreçlerle gündeme getiriyor.

Böylece şekillendirilen vizyon ve stratejilerin, hızla hayata geçirilebilmeleri için bireyde ve ekipte enerji ve istek yaratıyor.

EKİP SÜREÇLERİ VE STRATEJİ-YAKINLIK DENGESİ

Bu çalışma farklı ekiplere ve bu ekiplerin liderlerine bütüncül, yaratıcı ve farklı bir bakış açısı kazandırıyor.

Bu doğrultuda ekip süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesini sağlayarak katkı, iletişim ve işbirliğini güçlendirecek etkiyi yaratıyor. Güvenin temel yapıtaşları üzerinde duran yaratıcı süreçler ise ekip içerisindeki karşılıklı güvenin gelişimine katkıyı amaçlamakta.

Özetle, bu atölye çalışması ekiplerin ideal performansa erişmelerine destek olacak şekilde yakınlık-strateji dengesini geliştirerek ekibin içsel dinamizmini ve yarattığı etkiyi artırmasını destekliyor.

STRATEJİK ATILIMI DESTEKLEMEK ADINA KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Bu çalışma da yine, kurumun hedef ve vizyonuna hızla ulaşması için yüksek performanslı bir ekip oluşumuna destek olmaktır.

Bu doğrultuda hem kültüre dair derin bir keşfi hem de ihtiyaca yönelik bir çözüm sunarak sürdürülebilir etki yaratmayı hedefler.

Ekip içerisindeki farklılıkları keşfetme ve bunları avantaja çebirme, güvene dair çalışmalar içeren bu çalışmanın ayrıca bireysel koçluk/grup koçluğu gibi kapsamlı süreçlerle desteklenmesi etkiyi kalıcı kılmakta.

SANAL EKİPLER ARASI BAĞLARI GELİŞTİRME – ORTAK VİZYON OLUŞTURMA

Çok sık bir araya gelemeyen ekiplerin birbirleriyle etkin iletişim ve işbirliğine geçmelerini hedefleyen, farkındalık edindirmeye yönelik keyifli ve eğlenceli bir çalışmadır.

Organizasyonun yapısı gereği birbirleriyle sıkça temasa geçemeyen kişilerden oluşan  ekiplerin farklı bakış açılarıyla yeni ve özgün çözümlerini oluşturmalarını, aralarındaki işbirliği ve iletişimi geliştirmelerini amaçlar.

YARATICI KAYNAK KULLANIMI İLE İLETİŞİM VE İLİŞKİ KURMA

Bu çalışma hem ekip içi hem de ekip-müşteri ilişkisini desteklemeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Ekip üyelerinin iletişime yönelik bireysel ve ekipsel zorluklarını, içsel süreçlerini keşfetmelerine destek olurken, müşterilerle daha etkin temas kurmalarını da sağlar.

Bu şekilde birey ve ekip için değişime dair baş etme mekanizmalarını ileriye taşıyacak stratejiler edinilmekte. Müşterilerle olan ilişkilerde fark yaratan iletişim yaklaşımları geliştirmek ise bu çalışmanın ayrı bir kazanımını oluşturuyor. Bireysel potansiyelin keşfedilmesine, ekibin bir diğer üyesinin ve müşterinin farklılıklarıyla temasa geçerek gerçek performansa ulaşılmasına hizmet eder.