LİDERLİK SİMÜLASYON ATÖLYESİ:
EXECUTIVE CHALLENGE

Lider gelişimine odaklı, takım temelli üst düzey bir simülasyon deneyimi

Bu atölyenin amacı sıra dışı bir araçla kaos ve belirsizlik ortamında liderlerin neyi, nasıl yaptıklarını farkındalıklarına taşımalarını sağlamak ve istedikleri etkiyi nasıl yaratabileceklerini yeniden düşünmelerine destek olmaktır.

Programda kullanılan Executive Challenge? simülasyonu, katılımcıların deneyimlerinden yeni öğrenmeler çıkarabilmelerine olanak tanımaktadır.

Bu eğitimle katılımcılar,

  • Şirkete yönelik bütüncül bir bakış açısı kazanırlar,
  • Üst-düzey karar alma ve uygulama süreçlerine dair farkındalık ve pratiklerini pekiştirirler,
  • Gerçekçi bir ortamda, kaynak kısıtları altında hızlı karar alma ve uygulama becerisini test eder,
  • Farklı üst düzey pozisyonların sorumluluklarını ve perspektifini deneyimleyerek keşfeder, diğerlerine doğru empati kazanır,
  • Zor şartlar altında ne yaşadıklarını ve bunun kendilerine, ekibe ve şirkete ne derece hizmet ettiğini fark ederler,
  • Stratejik düşünme ve uygulama (‘strategizing’) perspektifi ile strateji sürecine yeniden bakarlar,
  • Liderlik stilini, duruşunu ve yarattığı etkiyi farkeder, hizmet eden ve etmeyen paternlerinin farkına varır,
  • İş-İlişki paradoksunu yönetmenin nasıl bir fark yarattığını deneyimler,
  • Yüksek performanslı ekiplere giden yolda süreci deneyimler ve ekip olma sürecinde bireysel katkısının önemini fark ederler.

Süre: 2 gün

Katılımcı Sayısı: Min. 7 – Maks. 42

İÇERİK

Executive Challenge? simülasyonu, katılımcıları rekabetçi ortamda yeni beceriler edinmeleri, alışkanlıklarını gözden geçirmeleri ve gereğinde değiştirmeleri ve sonuçları yönetmeleri için teşvik eden, dönüşüm yaratan bir öğrenme deneyimidir.

Executive Challenge; katılımcıların liderlik, karar alma, iletişim, ileribildirim ve ekip çalışması gibi beceriler kazandıkları takım bazlı ve çok oyunculu bir işletme simülasyonudur. Simülasyon, katılımcıların stratejik düşünmelerini ve gerçek dünyanın zorlu sorunlarını çözümlemelerini gerektirir.

Katılımcıların her biri, yeni ürünler üreten, çalışanları olan ve değişen rekabetçi iş ortamında çalışan bir firmanın yönetim ekibindeki ayrı bir rolü üstlenir. Sonuçta takım başarısı veya başarısızlığı ile sonuçlanacak şekilde anlık stratejik kararlar almak, belirli zaman ve (finansal ve becerilere dair) kaynak sınırlamaları içerisinde yeni ürünler geliştirmek ve üretmek üzere takımlarıyla birlikte hareket etmek zorundadır.

Simülasyon oyunu sırasında takımlar, etik değerlerinin ve iletişim becerilerinin test edileceği kısıtlayıcı vakalarla da karşılaşacak ve hızlı kararlar almaları gerekecektir. Bu da gerçek şirket ortamlarını yansıtan bir şekilde katılımcılar üzerindeki baskıyı artıracak ve kendilerini/diğerlerini bu şartlar altında gözlemleyebilmeleri için fırsat sunacaktır.

Simülasyonda strateji ve uygulama birbirlerinden ayrılmıştır ve hareket planlarını görüşmeleri için takımların sınırlı bir zamanı vardır. Simülasyon günlük sekiz saatlik sürenin sadece üç saatini almaktadır. Geriye kalan süre ise analiz, strateji oluşturma ve geribildirime ayrılır.

Özenle yapılandırılan geribildirim oturumları, kullanıcıların simülasyon boyunca gerçekleştirdiği – ve dikkate almadığı – eylemleri derinlemesine düşünmelerine ve yeni farkındalıklar geliştirmesine olanak tanır. Risk alarak sınırları zorlayan ve hatalardan hızlı öğrenme becerisi geliştiren ve bu bağlamda birbirlerine açık geribildirim sağlayan ekipler bu zorlu simülasyonda üst düzey performans yakalayabilecekleri güvene dayalı bir ekip altyapısını oluşturur.

Özetle Executive Challenge? simülasyonu

Gerçekçidir,
Sofistikedir,
Zorludur,
Eğlencelidir,
Dinamiktir,
Heyecanlıdır,
Bütüncüldür,
Deneyimseldir,
Davranışsaldır,
İlişkiseldir,
Yetkinlik geliştirir,
Farkındalık geliştirir,
İleribildirim yetkinliği geliştirir,
İş-İlişki odağı gerektirir,
Süreç-sonuç odağı gerektirir,
Analiz-Aksiyon dengesi gerektirir,
Stratejik yaklaşıma ihtiyaç duyar,
Koordinasyon ve eşgüdüme ihtiyaç duyar,
Konsensus kadar inisiyatife ihtiyaç duyar,
Hata yapmaya alan açan ve hatadan hızla öğrenen ekip ve bireyleri ödüllendirir.

Executive Challenge simulasyonunun tüm hakları Enspire Learning‘e ait olup, Ufuk Çakmakçı Enspire Learning’in Türkiye’de tek yetkili temsilcisidir.


BUSINESS CHALLENGE

Ticari bakış açısını geliştiren, etkili, online bir simülasyon

Bu eğitimin amacı, katılımcılara gerçek dünyadaki yönetimsel karar verme süreçlerine benzer bir şekilde finans kavramlarını uygularken şirketin kendini ve piyasayla olan bütünsel ilişkisini değerlendirme fırsatı sunmaktır.

Bu çerçevede etkili karar alma ve uygulama, alınan kararların sonuçlarını hızla değerlendirme ve finansal etkilerini gözden geçirme başlıklarında yöneticilere ışık tutmayı hedeflemektedir.

Programda kullanılan rekabetçi iş simülasyonu, Business Challenge?, günlük yönetimsel kararlar ile şirketin mali hedefleri arasındaki ilişkiyi anlamaları konusunda katılımcıları teşvik eder.

Bu eğitimle katılımcılar,

İşletmenin farklı bakış açılarından analiz etmeyi deneyimler,

Finansal kriterlerle ilgili temel kararların alırken işletmeyi bütüncül olarak anlamaya yönelir,

Finansal performansla ilgili maliyet yapısının etkisini değerlendirir,

Başa baş analizleri yaparak finansal tabloları yorumlar,

Nakit akışı ve tahakkuk muhasebesi net gelirini ayırt eder,

Bir şirketteki hissedar değerinin nelere dayalı olduğunu öğrenir.

Süre: 2 gün

Katılımcı Sayısı: Min. 8 – Maks. 36

 

Business Challenge simulasyonunun tüm hakları Abilitie Corporation'a  ait olup, Ufuk Çakmakçı Abilitie Corp ’un Türkiye’de tek yetkili temsilcisidir.