3. AŞAMA

ENERJİYİ YENİLEME VE KALBİ UYANDIRMA

Birinci ve ikinci aşama sürecinde beden katılıklarından kurtulmaya, omurga ve göğüs kafesi esnek doğasına kavuşmaya başlar ve beden NEFES çalışmaları için hazır hale gelir.

C’han ve Taocu öğretilerde nefes, içsel simyanın yani, enerji dönüşümünün en önemli ve gizemli parçasıdır.

Tüm kadim öğretilerde meditasyon teknikleri, nefes farkındalığı üzerine yoğunlaşır. Aynı zamanda da enerji odaklı çalışan öğretilerde nefes, dönüşümü yaratan ve yakıt sağlayan temel olgudur.  Hayatı gerçekçi bir şekilde kavramaya başlayan zihinle birlikte, kalp uyanmaya ve bedenin gevşemesiyle birlikte aşırı duygusal dalgalanmalardan arınmaya başlar.

Bu, gerçeği gerçekte olduğu gibi görebilmemizi sağlayacak zihnin arınma sürecidir.

3. aşamada, Nei Gong Nefes Tekniği ve birinci aşamada öğrendiğimiz Yi Jin Jing çalışmasının ileri tekniği Wai Dan Gong tekniği ile tüm çalışmayı bütünleştirecek inziva formunda grup çalışması yapılacaktır. 

Zen’in köklerini oluşturan C’han ekolünün şifa alanındaki başarısının arkasında yatan, basit ve sade – aynı zamanda gizli – bir teknik olan Nei Gong Nefes Tekniği;

·         Enerji kanallarındaki tıkanıklıkların ortadan kaldırılmasını sağlar;

·         Enerjiyi canlandırırken, özellikle duygular üzerindeki etkisi sayesinde stres anında zihni sakinleştirme imkanı sunar;

·         Yaşamsal enerji artarken stres anlarına yakalanmayan, değerlendirme becerisi yüksek bir zihin hali gelişmeye başlar;

·         Doğru ve düzenli çalışıldığında kalbi dinginleştirir.

 

Grup Çalışmaları

Bu aşamaya kadar çalıştığımız teknik ve öğretilerin zihinle anlaşılması kadar, GERÇEK ANLAYIŞ haline gelmesi temel hedefimizdir. Bu bilgileri günlük hayatımız içinde anlık olarak kullanmaya başladığımızda kalplerimiz de özgürleşmeye başlar, içsel çatışmalarımız sona erer ve dışsal koşulların duygu ve düşüncelerimizi ele geçirmesi mümkün olmamaya başlar.

Grup çalışmasında temel sorular sorarak, isteklerimiz ile gerçekte olan şeyler arasındaki ilişkiyi gözden geçireceğiz; olmakta olanla beklentilerimiz arasındaki bu ilişkinin zihnimizi nasıl etkilediğini, geçmiş ve gelecek düşünceleri ile birlikte “şimdi” dediğimiz zamanı nasıl baskıladığını fark edeceğiz. Sürekli ayırt eden; her şeyi iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış diye bölen bir zihin halinde olmanın nasıl bir durum olduğunu deneyimleyeceğiz. Bu duygularla GERÇEK bir temas kurup, KALBİ UYANDIRACAĞIZ!

  • Mutluluk yolunda anahtar olan farkındalık ve konsantrasyon üzerine çalışacağız;

  • Beş duyumuz ve düşüncelerimizle kendimize yaşattığımız keyif ve zorlukları, birlikte keşfedeceğiz;

  • Kibirden uzak, mütevazı, korkusuz ve şefkatli bir anlayış geliştirmenin yollarını arayacağız.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  • 4 günlük bir çalışma olup, İstanbul dışında planlanacak bir eğitimdir.

  • Nei Gong Tekniği, Meditasyon, Wai Dan Gong, Zhan Zhuang, Gevşeme Pratikleri ve Grup çalışmalarından oluşacak İNZİVA formatında bir eğitimdir.

EĞİTİM TARİHİ: 11-12 Mayıs (İstanbul) / 22-23 Haziran (İzmir)

EĞİTİM ÜCRETİ: -

KATILIM: Eğitim 1. Aşama ve 2. Aşama Kalp Yolu Hazırlık eğitimlerini tamamlamış kişilere açıktır. Lütfen hatice@prana.com.tr ya da 05327227096 numaralı telefondan irtibata geçiniz.

***

Sizleri tüm bunların pratiğini yapmaya davet ediyoruz.

Zirabizler pratiğini yaptığımız şey oluruz….

 

İLERİ SEVİYE KALP YOLU EĞİTİMLERİ

Bu 3 aşamalı program, CEM ŞEN Eğitimleriyle akış bütünlüğü taşır ve katılımcıları CEM ŞEN’İN gerçekleştirdiği ileri düzey KALP YOLU eğitimlerine hazırlar. Bu süreci tamamlayan katılımcılar, KALP YOLU HAZIRLIK İNZİVASI’na katılma hakkı kazanır.